The Touchy Godsend - Stereo Chickens

Nalle som fångar

När man skall ge bort något för andra eller när man skall se till att göra det som andra vill göra så kan man se till att få något för alla andra. Man kanske känner att detta med kärleksnallar inte är så enkelt eller lätt eller att man också kan göra detta för alla andra. Men om man inte känner detta så kanske man ändå kan se till att göra något för alla andra samtidigt som man också får till detta med nallar som en bra leksak. Ja, nallar fungerar som leksaker samtidigt som man också kan ha dom som gåvor och presenter att ge bort med.